Press

28Jun

Tijd om naar álle stemmen in het mobiliteitsdebat te luisteren

Tijd om naar álle stemmen in het mobiliteitsdebat te luisteren

Weinig werknemers zijn bereid hun firmawagen aan de kant te laten. Een kleinere wagen kiezen, in ruil voor een bedrijfsfiets, een treinabonnement en/of andere mobiliteitsvoordelen, zien velen dan weer wel zitten. Tot die conclusies komt ALD Automotive na een rondvraag bij 20.000 bestuurders. De leasemaatschappij wil de resultaten nu gebruiken om het mobiliteitsdebat een niveau hoger te tillen. “Om zo tot échte oplossingen voor werkgevers én werknemers te komen.”

Waar maak jij je druk over?’ Het was de uitsmijter bij een recent interview met journaliste Cathérine Moerkerke in het lifestylemagazine Goesting. Haar antwoord was dat van vele duizenden andere werknemers: de verkeerssituatie in ons land. Dat de files veel mensen frustreren, zal niemand verwonderen. Dé cruciale vraag is echter hoelang werknemers nog de moed zullen blijven opbrengen om elke dag opnieuw te gaan aanschuiven. In Antwerpen en Brussel zie je nu al dat werknemers afhaken omwille van de lange reistijden van en naar het werk. Werkgevers in de regio slagen er op hun beurt maar moeizaam in om vervangers aan te trekken. Ze stellen vast dat, naast jobinhoud en loon, bereikbaarheid hoe langer hoe meer doorslaggevend wordt voor kandidaten.

Luister ook naar werknemers

Ondanks de frustraties bleef de stem van de werknemers tot nu toe behoorlijk afwezig in de mobiliteitsdebatten. Politici, autoconstructeurs, werkgevers, sociale partners, allemaal uitten ze hun mening over de te volgen weg – kijk maar naar de discussie over het mobiliteitsbudget – maar slechts zelden waren de reële behoeften en wensen van werknemers het uitgangspunt. ALD Automotive, dat met 60.000 voertuigen (waarvan ruim duizend bedrijfsfietsen) de leasemarkt in België leidt, lijkt die leemte nu te gaan vullen. Recent stuurde het bedrijf in samenwerking met marktonderzoeksbureau GfK een vragenlijst naar 20.000 chauffeurs uit hun database. In nauwelijks zes dagen tijd kregen ze iets meer dan 3.000 volledig ingevulde enquêtes terug. “Dat we zo snel zo’n hoge respons kregen, overtrof onze verwachtingen”, reageert CEO Miel Horsten. “Het leek wel alsof de werknemers blij waren dat ze eindelijk gehoord werden.”

Het beeld dat de studie naar boven brengt, lijkt dubbel. Enerzijds willen de chauffeurs wel dat er verandering komt, maar anderzijds zijn ze erg aan hun bedrijfswagen gehecht. Die helemaal aan de kant laten staan, is voor 44 procent een brug te ver. Ze denken dat de alternatieven ontoereikend zullen zijn, vrezen aan flexibiliteit in te boeten en/of nodeloos veel tijd te verliezen. Het enthousiasme voor de alternatieven neemt wel toe wanneer ze in combinatie met de bedrijfswagen worden aangeboden. Vrouwen en werknemers onder de 45 jaar zijn makkelijker te verleiden dan anderen. “Werknemers hebben blijkbaar vooral nood aan keuzevrijheid”, analyseert Miel Horsten de resultaten van de studie. “Ze willen meer mogelijkheden, zodat ze hun verplaatsingen al naargelang hun behoeften kunnen organiseren. En ze verwachten duidelijk dat de werkgever een deel van de oplossingen aanreikt. Dat lijken me twee belangrijke conclusies voor de mobiliteitsdebatten van de komende jaren. Het is duidelijk dat het cash for car-principe, waarover nu vaak gesproken wordt, daarop onvoldoende antwoorden zal bieden. Er is nood aan een bredere invulling van het mobiliteitsbudget.”

De lease- en fleetindustrie is zich in elk geval al aan die veranderende noden aan het aanpassen. De bedrijfswagen is hoe lang hoe minder de corebusiness van leasemaatschappijen. Ze worden eerder allround mobiliteitsaanbieders dan wel zuivere wagenparkbeheerders. Horsten: “Ga er maar van uit dat op termijn elke werknemer in een organisatie bij ons zal aankloppen om het best mogelijke antwoord op zijn mobiliteitsbehoeften te vinden.”


Mobility Community

De inzichten uit de studie wil ALD nu gebruiken om ook het maatschappelijke debat een niveau hoger te tillen. Voor de komende maanden staan er gesprekken gepland met vlootbeheerders, politici, CFO’s, mobiliteitsexperten en sociaal secretariaten. “Onze ambitie is groot. We willen een Mobility Community op gang trekken, waarin alle mogelijke betrokkenen vertegenwoordigd zijn. Door alle partijen aan het woord te laten en de expertise te delen, zullen we meer inzicht verwerven in alle relevante aspecten van de mobiliteitsproblematiek, waardoor we beter in staat zullen zijn oplossingen op maat van bedrijven en werknemers voor te stellen. Uiteindelijk zou zo voor iedereen een betere mobiliteit tot stand moeten kunnen komen. Dat is voor ons de ultieme drijfveer.”

Thuiswerk al ingeburgerd

In de mobiliteitsdebatten van de voorbije maanden werden vaak ook flexibele werkuren en thuiswerken naar voor geschoven als mogelijke oplossingen. Uit de studie van ALD blijkt nu dat die opties al behoorlijk ingeburgerd zijn. 79 procent van de deelnemers beschikt over een flexibele uurregeling, 64 procent kan thuiswerken. Verder blijkt dat zo’n 40 procent van de bedrijven alternatieven voor de bedrijfswagen voorziet. Een abonnement op het openbaar vervoer is het populairst, zeker bij bedrijven in stedelijke gebieden. Bedrijven in een landelijke omgeving zetten vaker in op plooifietsen, bedrijfsfietsen en gemeenschappelijk georganiseerd vervoer.

Vandaag zit het grootste dossier van het jaar rond leasing bij Knack Magazine, lees het op issuu.com

Contact us
02 706 41 41