Press

18May

Is België klaar voor een gedragsverandering in Mobiliteit?

Is België klaar voor een gedragsverandering in Mobiliteit?

Mobiliteit en de problematiek hierrond is momenteel een veelbesproken thema. Een groep die nog niet vaak aan het woord is gekomen in deze discussie zijn de bestuurders. Hoewel zij dagelijks geconfronteerd worden met hun eigen mobiliteitsverhaal.
ALD Automotive, de nummer 1 in het leasen van bedrijfswagens in België, wilde daarom de mening van de bestuurders van een bedrijfswagen kennen en hield een korte opiniepeiling.

Twee vragen stonden hierin centraal:

  • Bent u klaar om uw bedrijfswagen in te ruilen voor een netto vergoeding?
  • Bent u bereid om gebruik te maken van alternatieve mobiliteit (openbaar vervoer, fiets,…) al dan niet in combinatie met een wagen?

Kortom: zijn bestuurders bereid hun mobiliteisgewoontes en gedrag aan te passen?

De resultaten

De resultaten van deze opiniepeiling, ingevuld door 271 bestuurders, zijn zeer interessant. Hoewel 76% niet bereid is zijn wagen in te leveren voor een netto vergoeding, geeft wel 49% van deze bestuurders aan gebruik te willen maken van alternatieve mobiliteit in combinatie met hun wagen of dat reeds doet.  Ook van de bestuurders die toch hun bedrijfswagen zouden inruilen voor een netto vergoeding (24%) zoekt de meerderheid (51%) naar een gecombineerde oplossing met fiets en openbaar vervoer of maakt daar reeds gebruik van (18%).  Deze summiere doch erg spontane respons duidt op een wil en een zoektocht vanwege de Belgische bestuurders om bij te dragen aan de mobiliteitsproblematiek. Daarom gaat ALD Automotive in samenwerkingen met het marktonderzoeksbureau GfK, een enquête uitvoeren bij ongeveer 30.000 bestuurders. Deze enquête zal dieper ingaan op het mobilietsgedrag en de behoeften van de bestuurders.

Voor het leasebedrijf is het van groot belang om te luisteren naar de markt. En daarom zullen ze ook discussiegroepen oprichten met Fleet Managers, decision makers en externe experten waar de conclusies die uit de vragenlijst komen, zullen besproken worden. Samen zullen zij de input van de bestuurders bespreken om zo tot flexibele oplossingen te komen.

Binnen mobiliteit, heeft ALD Automotive zich steeds gepositioneerd als facilitator en daarom biedt het verschillende flexibele oplossingen voor werknemers alsook creatieve aanvullingen van de bedrijfswagen: zoals een ruim aanbod aan lease- of poolfietsen of elektrische voertuigen, hybride,…

Contact us
02 706 41 41