ALD flexpertise

Uw leasecontract loopt ten einde maar u kijkt niet bepaald uit naar de eindecontractexpertise? Wij hebben een flexibel voorstel waarmee u onaangename verrassingen vermijdt.

Met ALD flexpertise bieden wij u een gratis service aan waarbij een expert uw wagen controleert bij afloop van het contract. Niet op de dag van teruggave, maar wel zes tot acht weken voor de vervaldatum.

Vermijd stress

Hoe zit ALD flexpertise juist in elkaar? Zes tot acht weken voor het contract ten einde loopt, zal een expert het voertuig onder de loep nemen net zoals dit zou worden gedaan indien u uw voertuig onmiddellijk zou inleveren. ALD Automotive-specialisten analyseren nadien het expertise-rapport in detail en stellen concrete oplossingen voor aan de fleetmanager en de bestuurder bij tekortkomingen.

U kunt hiermee anticiperen op problemen zoals ontbrekende documenten of sleutels, banden die gewisseld dienen te worden of schade die moet hersteld worden zodat u de eventuele slotfactuur kunt verminderen.

Welke voordelen?

ALD flexpertise betekent een maximum aan comfort en duidelijkheid voor de fleetmanager en zijn bestuurders:

  • U beperkt de eventuele eindafrekening: dankzij de geanticipeerde expertise hebt u tijd om te reageren en eventuele reparaties uit te voeren.
  • Er is transparantie en comfort: er zijn geen onverwachte of verborgen kosten en u krijgt duidelijke uitleg en concrete oplossingen.
  • Efficiëntie: een eenvoudige en snelle inlevering van het voertuig. De bestuurder levert zijn voertuig in en kan op dezelfde plaats vertrekken met zijn nieuw voertuig.

Hoe werkt het?

Goed nieuws! U kunt nu al uw voordeel doen met ALD flexpertise met uw huidige wagen. De dienst is er voor alle Full Service Lease-klanten (verzekering en Accident Management inbegrepen) die hun leasecontract bij ALD Automotive vernieuwen. Hoe gaan we hierbij te werk?

  • De bestuurder wordt door ons op de hoogte gebracht en ontvangt van ons alle praktische info over de afloop van uw contract. Hierin kan hij zijn voorkeur voor de expertise aangeven.
  • Nadien neemt de expert contact op per telefoon om een afspraak vast te leggen en wordt de expertise uitgevoerd.
  • Als de expertise afgerond is ontvangen de fleetmanager en de bestuurder een verslag, een kostenraming en eventueel advies om de kosten te beperken.
  • Tot slot kan u uw wagen met een gerust hart terugbrengen: de expertise wordt gevalideerd en het contract wordt officieel beëindigd.

Wilt u gebruik maken van onze ALD flexpertise-service? Neem contact op met ons via 02 706 41 41.

Contacteer ons
02 706 41 41