FAQ: Hoe werkt ALD Bike?

Met wie moet ik contact opnemen als ik vragen heb over mijn contract?

Neem contact op met ALD Customer Care op het nummer 02 706 41 41. Of mail naar customercare@aldautomotive.com.

Met wie moet ik contact opnemen als ik vragen heb over mijn fiets?

Neem contact op met uw fietswinkel.

Nummerplaat fiets

Heeft mijn fiets een nummerplaat?

Ja, speedpedelecs hebben inderdaad een nummerplaat. Andere fietsen hebben een framenummer. U vindt dit nummer op de sticker op het frame. U hebt het nodig als u contact opneemt met onze bijstand.

Diensten in het contract

Welke diensten voorziet mijn ALD Bike-contract?

Uw ALD Bike-contract omvat standaard:

 • bijstand in België, Nederland, Luxemburg en 15 km buiten de landsgrenzen

U kunt uw contract ook aanvullen met:

 • een verzekering

 • een onderhoudsdienst

Is een vervangfiets voorzien in mijn ALD Bike-contract?

In geval van pech, herstelling of onderhoud voorziet het huurcontract geen vervangfiets. Maar de meeste winkels bieden deze dienst als betalende optie aan. Aarzel dus niet om contact op te nemen met uw fietswinkel.

Onderhoud, banden en herstellingen

Wat omvat het onderhoud?

U ontvangt een vooraf betaalde kaart of waardebon. Daarmee betaalt u het periodieke onderhoud, zoals in het onderhoudsboekje van de fabrikant staat. Ook eventuele mechanische herstellingen en de vervanging van versleten banden zijn voorzien. De betaling gebeurt natuurlijk binnen de grenzen van het budget dat in de offerte is vastgesteld.

Informeer bij uw fietswinkel hoe u de eventuele uitgebreide garantie registreert en activeert.

Wat neem ik mee naar het onderhoud?

U hoeft alleen uw digitale kaart of waardebon te laten zien. Met het krediet op uw kaart betaalt u het onderhoud.

Kan ik mijn eigen winkel kiezen voor onderhoud en herstellingen?

Nee. U moet uw fiets laten onderhouden en herstellen in de winkel waar u hem hebt besteld.

Hoe vaak moet ik mijn fiets voor onderhoud binnenbrengen?

Wij raden u aan om uw fiets één keer per jaar voor onderhoud binnen te brengen.

Kan ik een andere winkel kiezen voor het onderhoud van mijn fiets als ik verhuis?

Dat is mogelijk, op voorwaarde dat de nieuwe winkel deel uitmaakt van hetzelfde netwerk en dat beide verkooppunten ermee instemmen.

De banden op mijn fiets zijn versleten. Wat moet ik doen?

Is er een onderhoudsbudget voorzien en blijft er voldoende geld over? Dan gebruikt u dat om de banden te vervangen.

Verzekeringen

Ben ik verzekerd in geval van schade?

Ja, als uw contract een verzekering bevat!

Dan bent u gedekt door de verzekering als uw fiets beschadigd of verloren raakt. Wordt uw fiets gestolen terwijl hij stevig aan een vast ankerpunt bevestigd was met een ART-gecertificeerd slot? Ook dan komt uw verzekering tussen.

Is het ongeval te wijten aan grove nalatigheid, zoals rijden onder invloed? Dan zal de verzekeraar niet tussenkomen. U moet dan de schade uit eigen zak betalen.

Wat met rechtsbescherming? De Euromex-dekking neemt bepaalde kosten ten laste, zoals de honoraria van advocaten en deskundigen. Zo kunt u uw rechten doen gelden in geval van een geschil tijdens het gebruik van de fiets (max. € 40.000 per geschil).

Opgelet: dit is alleen voorzien bij contracten afgesloten vanaf 1 januari 2021.

Ben ik verzekerd tegen alle risico’s?

 • Fietsschade (inclusief brand) en diefstal zijn gedekt. Er geldt wel een franchise die afhangt van het soort schade en het jaar waarin de offerte werd gemaakt.

 • De burgerlijke aansprakelijkheid wordt gedekt door de BA-verzekering van uw bedrijf of door uw gezinsverzekering, als u die hebt.

 • Lichamelijk letsel is niet gedekt.

1. Uw offerte dateert van voor 18 juni 2018:
 • franchise bij materiële schade: € 50

 • franchise bij diefstal: € 0

Bij diefstal of total loss beëindigen wij uw contract.

2. Uw offerte dateert van de periode tussen 19 juni 2018 en 31 december 2020:
 • franchise bij materiële schade: € 25

 • franchise bij diefstal: € 0

In geval van diefstal of total loss is uw fiets verzekerd tegen nieuwwaarde. Na officieel akkoord van ALD Automotive loopt het contract door. U kiest dan een nieuwe fiets van hetzelfde bedrag als de oorspronkelijke investeringswaarde.

3. Uw offerte dateert van na 1 januari 2021:
 • franchise bij materiële schade: € 75

 • franchise bij diefstal: € 75

 • standaarddekking rechtsbescherming: geen franchise

In geval van diefstal of total loss is uw fiets verzekerd tegen nieuwwaarde. Na officieel akkoord van ALD Automotive loopt het contract door. U kiest dan een nieuwe fiets van hetzelfde bedrag als de oorspronkelijke investeringswaarde.

Zijn mijn accessoires verzekerd?

Op of aan de fiets bevestigde accessoires zijn verzekerd als ze op de factuur van de fiets vermeld staan. Zoals fietstassen, fietskar, kinderfietszitje, fiets-gps, fietscomputer. Uw fietshelm wordt ook als accessoire beschouwd – uw kleding niet.

De verzekeraar dekt geen schade aan of diefstal van accessoires als er geen andere schade is aan de verzekerde fiets.

Axus nv biedt geen garantie voor accessoires die niet of slecht werken.

Schade

Wat doe ik bij vandalisme, diefstal of poging tot diefstal?

 • Binnen 24 uur na de vaststelling moet u de schade melden bij de politie. Vraag hen om de nummerplaat of om het unieke framenummer van de fiets in het proces-verbaal op te nemen.

 • Ten laatste binnen 8 dagen na de melding van de schade brengt u ALD Automotive op de hoogte. Stuur een e-mail naar damage@aldautomotive.com met het volledig ingevulde aangifteformulier.

 • Daarna stuurt u dit formulier samen met het originele proces-verbaal aangetekend naar Axus nv, Dienst Verzekering, Bourgetlaan 42, 1130 Brussel.

 • Voeg alle originele sleutels van het ART-gecertificeerde veiligheidsslot bij de aangetekende brief.

U bent ook verplicht om aangifte te doen, zelfs als alleen de sleutels van het slot zijn gestolen of verloren.

Laat het slot en de sleutels zo snel mogelijk vervangen om te voorkomen dat de verzekerde fiets wordt gestolen.

Wat doe ik bij materiële schade?

 • Meld de schade met behulp van het aangifteformulier binnen 8 dagen na vaststelling van de schade.

 • Is een derde verantwoordelijk voor de schade? Vermeld dan meteen zijn gegevens (voornaam, achternaam, adres en telefoonnummer).

 • Dit moet u altijd bij het aangifteformulier voegen:

  - een foto van de volledige fiets

  - een foto van het framenummer van de fiets (duidelijk leesbaar)

  - tenminste één foto waarop de schade aan de fiets duidelijk te zien is

 • In alle gevallen moet u wachten op een akkoord voor de herstellingen.

 • De factuur komt op naam van Axus nv (BE 0403 429 730).

Hoe moet ik de schade aangeven?

Is uw fiets beschadigd?

 • Vul het aangifteformulier in en stuur het binnen 8 dagen na de vaststelling van de schade naar damage@aldautomotive.com.

 • Bij een ongeval met een auto of een ander motorvoertuig van een derde vult u samen het Europese ongevallenformulier in. Onderteken het en stuur het samen met het ingevulde aangifteformulier via e-mail naar damage@aldautomotive.com.

Wat gebeurt er in geval van een total loss of bevestigde diefstal?

Is uw fiets verzekerd via ALD Automotive/Axus en werd uw offerte opgemaakt voor 18 juni 2018? Dan beëindigen we uw contract vanaf de datum van het ongeval of de diefstal. U ontvangt geen maandelijkse facturen meer.

Is uw fiets verzekerd via ALD Automotive/Axus en werd uw offerte opgemaakt na 18 juni 2018? Dan kiest u, na officieel akkoord van ALD Automotive, een nieuwe fiets van hetzelfde bedrag als de oorspronkelijke investeringswaarde. Uw contract loopt door.

Bijstand

Is pechhulp inbegrepen in ALD Bike?

Ja! Staat u met pech, een lekke band of na een ongeval langs de kant van de weg? Dan komt pechhulp langs in België, Nederland, Luxemburg en 15 km buiten de landsgrenzen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. U kunt ook contact opnemen met onze hulpdienst als u meer dan 1 km van huis bent: bel +32 2 706 41 41 of mail naar customercare@aldautomotive.com.

Om de pechhulp te vergemakkelijken, vermeldt u het contractnummer dat op de sticker van uw fiets staat.

Wenst u meer details over de pechhulp? Die leest u hier.

Kan ik een vervangfiets krijgen na een ongeval of pech onderweg?

Een vervangfiets in geval van pech, ongeval, herstelling of onderhoud is niet begrepen in het huurcontract. De meeste winkels bieden deze service wel tegen betaling aan. Aarzel dus niet om contact op te nemen met uw fietswinkel.

Verlies van nummerplaat en documenten

Ik ben mijn nummerplaat of mijn documenten (inschrijvingsbewijs, gelijkvormigheidsattest, enz.) kwijt. Wat moet ik doen?

Binnen 24 uur moet u:

 • een proces-verbaal laten opmaken door de politie

 • een kopie van dit proces-verbaal met een beschrijving van de omstandigheden via e-mail naar customercare@aldautomotive.com sturen

Wijzigingen van het contract, inleveren van de fiets en beëindigen van het contract

Kan ik de duur van mijn contract wijzigen?

Neen. U kunt de duur van uw contract niet wijzigen.

Wanneer loopt het contract af?

Het contract eindigt zodra de einddatum is bereikt.

Hoe lever ik mijn fiets in aan het einde van mijn contract?

Wilt u geen gebruik maken van de aankoopoptie? Dan brengt u uw fiets gratis terug naar ALD Carmarket, Z4 Broekooi 280, 1730 Asse-Kobbegem. De inlevering vindt altijd plaats tijdens kantooruren.

De procedure is heel eenvoudig.

- Stap 1: laat ons via customercare@aldautomotive.com weten wanneer u wilt komen.

- Stap 2: wij sturen u een e-mail met verdere instructies.

In welke staat moet mijn fiets zijn als ik hem terugbreng?

- U moet uw fiets in goede staat inleveren.

- U moet hem grondig reinigen en perfect schoonmaken. Indien nodig brengen we u schoonmaakkosten in rekening.

- Onderdelen mogen tekenen van slijtage vertonen, maar niet tot een punt dat de werking en de veiligheid in gevaar komen.

Wat moet ik samen met mijn fiets inleveren?

- U moet alle dingen teruggeven die u op het moment van levering gekregen hebt.

- Alle apparatuur, accessoires en opties die in het contract staan, moeten op het moment van inlevering in werkende staat en onbeschadigd zijn (met uitzondering van normale slijtage) zoals ze oorspronkelijk op of bij de fiets zijn geleverd. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

 • spatborden

 • bel

 • afzonderlijke lichten

 • bagagerek

 • hoge stoel

 • gps-computer

 • batterijlader

 • batterij en eventuele tweede batterij

 • sleutels (per slot twee exemplaren)

 • ontgrendelingscode (voor specifieke types fietsen)

 • hangslot

 • pedalen

Ontbrekende of beschadigde artikelen brengen we u in rekening tegen de prijs van vervanging of herstelling.

Twijfelt u? Neem dan contact met ons op: bel 02 706 41 41.

- De volgende documenten moeten bij de inlevering aanwezig zijn:

 • onderhoudsboekje of onderhoudsgeschiedenis

 • gebruiksaanwijzing

 • garantiekaart (indien van toepassing)

 • kaart van de sleutelcode (indien van toepassing)

- En voor fietsen die onder de verplichte registratie vallen:

 • origineel kentekenbewijs, deel 1

 • originele kentekenplaat (op het voertuig)

 • origineel certificaat van overeenstemming

 • in geval van verlies of diefstal, gelieve de relevante rubriek te raadplegen

Wat mag ik houden?

- Persoonlijke voorwerpen die u aan de fiets hebt bevestigd, mag u natuurlijk houden. Meer nog: u moet ze verwijderen voordat u de fiets terugbrengt. Ze komen niet in aanmerking voor vergoeding door de leasemaatschappij.

- Voorwerpen die om hygiënische redenen niet op natuurlijke wijze aan een derde overdraagbaar zijn, moet u niet inleveren. Zoals:

 • schoenen

 • kledij die u rechtstreeks op het lichaam draagt (lycra loopkledij, hoeden, handschoenen, sokken)

 • helm

 • fluorescerend vest

- We bevelen u ook aan om alle route- en adresinformatie op de navigatieapparatuur te verwijderen.

Wat moet ik doen als ik mijn documenten of nummerplaat verlies voordat ik mijn fiets inlever?

Bent u uw kentekenbewijs, gelijkvormigheidsattest of nummerplaat kort voor het einde van de huurovereenkomst kwijtgeraakt? En hebt u geen tijd meer gehad om een duplicaat aan te vragen? Dan moet u ons het originele proces-verbaal van de politie voorleggen. We brengen u de kosten van vervanging in rekening.

Wat gebeurt er als mijn fiets beschadigd is?

We onderzoeken uw fiets en stellen de schade vast. Die brengen we u in rekening.

Modaliteiten voor de overname van de fiets

Kan ik mijn fiets aan het einde van het contract overkopen?

Ja. De overnameprijs staat in uw offerte. U kunt tot drie maanden voor de vervaldatum van het contract beslissen of u uw fiets overkoopt. Die keuze is ook mogelijk één maand voor het einde van het contract.

Hoe koop ik mijn fiets over aan het einde van mijn contract?

De overnameprijs staat in uw offerte. Aan het einde van het contract hebt u de keuze om uw fiets over te kopen tegen die prijs. We maken dan op uw naam een factuur op.

Kan ik de nummerplaat van mijn speedpedelec bewaren bij overname?

Nee. U moet een verzoek om inschrijving op uw naam indienen.

Kan een familielid of vriend mijn fiets kopen?

Nee. De aankoopoptie is er alleen voor u. Een derde (partner, familielid, vriend enz.) kan dus geen gebruikmaken van de aankoopoptie.

Hoe kan ik mijn speedpedelec opnieuw inschrijven?

 • We bezorgen u op uw vraag het gelijkvormigheidsattest en een manueel ingevulde nummerplaataanvraag.

 • Uw verzekeringsmakelaar zal dan de ingevulde nummerplaataanvraag naar de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) sturen met een kopie van het gelijkvormigheidsattest.

 • Aarzel niet om contact op te nemen met uw verzekeringsagent over de dekking van uw speedpedelec.

Kan ik het resterende onderhoudskrediet gebruiken nadat ik mijn fiets heb overgekocht?

Natuurlijk. U moet de kaart wel altijd gebruiken in de winkel die de onderhoudskaart heeft verstrekt.