Press

03Oct

Panelgesprek tijdens de week van de mobiliteit

Panelgesprek tijdens de week van de mobiliteit

Zoals voorzien leidde de mobiliteitsstudie, die ALD Automotive in juni 2017 bij GfK (*) bestelde, tot een eerste panelgesprek met elf klanten van de leasingmaatschappij (Fleet Managers, Mobility Managers en HR-verantwoordelijken) en twee mobiliteitsexperts.

Nieuw departement van ALD Automotive ter ondersteuning van de fleet managers

De eerste conclusies zullen worden opgenomen in een 'white paper' van Business Intelligence & Consultancy (BI&C), een nieuw departement bij ALD Automotive dat de opdracht kreeg om zijn klanten bij te staan met knowhow en advies over mobiliteit en om hen wegwijs te maken in de 'jungle' die mobiliteit in België intussen geworden is. 

Lees ook: https://www.linkedin.com/showcase/18132986/

Het woord aan de gebruikers

Het panelgesprek onder leiding van de Mobility Community van ALD Automotive, dat in het kader van de 'Week van de Mobiliteit' werd georganiseerd, verliep in twee sessies (één voor Nederlandstaligen en één voor Franstaligen) op een emblematische locatie: 'Living Tomorrow' te Vilvoorde. In dit 'huis van de toekomst' zijn alle nieuwe technologieën en innovaties geïntegreerd waarmee het leven in de toekomst gemakkelijker moet worden gemaakt. Een belangrijk luik in dit project is via het concept van de 'smart cities' aan mobiliteit gewijd.

Het panel had ten doel om enerzijds naar autobestuurders en anderzijds naar experts op het vlak van de mobiliteit te luisteren om vervolgens het commentaar van de eerste groep (via enquêtes en marktstudies) aan de mobiliteitsverantwoordelijken van de ondernemingen te bezorgen.

De panelgesprekken focusten voornamelijk op de algemene evolutie van de mobiliteit in België: fileproblemen, tevredenheid van de werknemers over de mobiliteitsoplossingen, voordelen en nadelen van de aangeboden alternatieven en de aantrekkingskracht van alternatieve transportmiddelen voor ondernemingen en hun medewerkers.

Daarbij kregen de klanten van ALD Automotive de kans om heel wat vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

Eerste conclusies

Uit het eerste panelgesprek blijkt dat de generatie van de 35-plussers, die opgegroeid is met de sterke opmars van de auto, nog altijd zeer gehecht is aan hun voertuig, terwijl de jongeren (die de leeftijd hebben bereikt om hun rijbewijs te halen maar daar niet meteen het nut van inzien) meer oog hebben voor alternatieve vervoermiddelen - op voorwaarde dat de aangeboden mobiliteitsoplossingen flexibel en transparant zijn. Deze laatste categorie hecht veel belang aan de kwaliteit van haar leven, streeft ernaar om een evenwicht te vinden tussen werk en privé en is minder geïnteresseerd om een eigen auto te bezitten.

Het lijkt ons daarom van essentieel belang om goed na te denken over de oplossingen die aan deze groep wordt aangeboden.

Een van de woorden die in deze context vaak terugkeert, is: 'bewustmaken' van de bestuurders. Een mentaliteitswijziging lijkt onontbeerlijk om een verandering in de verplaatsingsgewoonten tot stand te brengen. Toch volstaat het niet dat er alternatieven beschikbaar zijn. Er moet daarover in de eerste plaats helder worden gecommuniceerd en de voordelen moeten heel duidelijk worden voorgesteld. Die voordelen verschillen echter van gebruiker tot gebruiker en zijn afhankelijk van zijn profiel op het vlak van gezinssituatie, leeftijd, woonplaats... Zo blijkt dat stadsmensen gemakkelijker voor alternatief vervoer zouden kiezen.

(*) Bij de studie van GfK werden meer dan 3.000 autobestuurders betrokken

Contact us
02 706 41 41